Thursday, 15 August 2013

Surah85{85}
AL-BURUJ (benteng-benteng) 1~22.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Perhatikan lah langit yang mempunyai benteng-benteng.
2. Dan (perhatikanlah) hari yang dijanjikan.
3. Dan (perhatikan lah) yang menyaksikan dan yang disaksikan.
4. Celakalah orang-orang (yang membikin) parit.
5. (Dari) api yang bernyala-nyala.
6. Ketika mereka duduk difikiran nya.
7. Dan mereka jadi saksi atas perbualan mereka (sendiri) kepada orang-orang mukmin.
8. Pada hal mereka tidak menyeksa (yang mukmin) itu melainkan lantaran mereka itu beriman kepada Allah, yang gagah, yang terpuji.
9. Yang mempunyai kerajaan dilangit-langit dan bumi, dan Allah itu penyaksi atas tiap-tiap suatu.
10. Sesungguhnya orang-orang yang menyusahkan  mukmin dan mukminat, kemudian mereka tidak bertaubat, maka adalah bagi mereka azab jahanam, dan adalah bagi mereka azab bakaran.
11. Sesungguhnya orang-orang yang beiman dan mengerjakan amal-amal soleh, akan mendapat syurga yang mengalir padanya sungai-sungai, yang demikian itulah kemenangan yang besar.
12. Sesungguhnya balasan Tuhan mu itu sangat (pedih).
13. Sesungguhnya ialah yang memulakan dan (akan) mengambalikan.
14. Dan ialah Pengampun, Panyayang.
15. Yang mempunyai aras, yang terpuji.
16. Yang sangat berkuasa membuat apa yang ia kehendaki.
17. Sudahkah datang kepada mu khabar tentera-tentera.
18. Firaun dan Samud ?
19. Tetapi orang-orang kafir itu tetap mendustakan.
20. Pada hal Allah mengepung dari balakang mereka.
21. Bahkan ia itu Quran yang mulia
22. Yang (tersimpan) dalam Lauhul Mahfuzh.


BlogSpot

BlogSpot,
http://umnodesanirwana.blogspot.com 
http://bayucengal2.blogspot.com